top of page

Smart homes for smart people

Installaties en toestellen in onze woning bevatten steeds meer intelligentie om het comfort, energieverbruik of veiligheid voor de gebruiker te verhogen.

Domotica zorgt voor een centraal beheer- en bediensysteem zodat een betere en makkelijkere sturing mogelijk is omdat er met alle informatie van alle toestellen en installaties rekening kan worden gehouden.  Het vermijden van redundante intelligentie of bedienlocaties is dan ook een eerste kostenbesparing!

01

Domotica vs klassiek vs teleruptoren

In een klasieke installatie zit de "intelligentie" in de kablage.  Eenmaal de kablage is geïnstalleerd liggen de functies vast, wil men dit veranderen, is dit moeilijk zonder breek- of kapwerken.   Bij domotica is de intelligentie geïnformatiseerd waardoor de mogelijkheden veel uitgebreider zijn en flexibel aan te passen en uit te breiden! In een installatie met teleruptoren kan de kablage grotendeels overeenkomen afhankelijk van het gekozen domoticasysteem en het gekozen kabeltype.  Het verschil zit in de mogelijkheden van de gebruikte componenten: de bedieningen zijn vooral drukknoppen, de uitgangen aan/uit of gedimd.  Voor het toevoegen van functies moeten steeds aparte componenten worden aangekocht zodat de kostprijs al snel in de buurt van een domotica-centrale ligt.Demec adviseert u bij het maken van de juiste keuze voor uw verwachtingen van uw installatie.

02

Domotica, overbodige luxe?

Soms denkt men aan domotica als de installatie waar men in de handen klapt om het licht aan te doen of de smartphone moet nemen om het bad te laten vollopen.

Hoewel dit mogelijk is, zijn dit niet de eerste functies die worden toegepast.  Tijdens een eerste gesprek met de klant kunnen we makkelijk de focus van de klant analyseren om de persoonlijke en meest comfortabele functies te bepalen.  

In de eerste plaats wordt gedacht aan "alles-uit", "paniek-functie", ventilatie sturen op de momenten dat de vochtige ruimte in gebruik zijn, intelligente temperatuursturing voor verwarming en zonnewering tot de integratie van home cinema en multiroom muziek of beveiligingsfuncties met bewegingsdetectoren of camera's.

In de toekomst zal de integratie van de verschillende technieken alleen maar belangrijker worden zodat ze centraal en intelligent gestuurd kunnen worden.

In een verkennend gesprek met de klant komen we altijd tot zeer nuttige en persoonlijke toepassingen van de installatie.

03

Domotica is duur?
 

Als een klassieke installatie 3 à 4% van het totaalbudget, kan je aan een slimme woning denken vanaf 5 à 6%.  Ook voor kleine toepassingen kan het gebruik van domotica modules interessant zijn, bvb. automatisering van een poort met videofoonfunctie en smartphonebediening, met een module van 500€ kunnen deze functies al toegepast worden.Omdat er met intelligente componenten wordt gewerkt, is het aandeel materiaalkost bij domotica groter dan het aandeel werkuren, er wordt dus een groter aandeel geïnvesteerd in de installatie dan in de plaatsing ervan, de klant krijgt ook meer terug.  Bij een klassieke installatie is dit net omgekeerd.

Het aandeel functies en mogelijkheden in een slimme woning is aanzienlijk veel groter dan het aandeel meerkost ervan tegenover een klassieke installatie.  Men krijgt voor een beperkte investering zeer veel terug.

Als integrator ontwerpen we een installatie die bij voorkeur al bij de investering zoveel mogelijk redundante kosten vermijdt, bvb. beperken van bedienlocaties door het werken met sferen, integratie van thermostaatfunctie in drukknoppen, bedienen van ventilatie en verlichting met dezelfde drukknop, enz...

Daarnaast is domotica het ideale platform om energie te besparen door de juiste sturingen te doen op de juiste momenten, zoneregeling en verlaagde temperaturen voor verwarming, tijdssturingen voor verlichting,...

04

De domoticamarkt, de systemen

De markt van de domotica heeft zich al wat gestabiliseerd tegenover de beginjaren.  De roekeloze, goedkope "garagesystemen" kunnen maar moeilijk de snelle evoluties volgen en het zijn vooral de merken die in het verleden de juiste keuzes maakten, die nu ook een degelijk systeem op de markt hebben.  Om systemen te kunnen vergelijken is er diepere kennis nodig om een degelijk oordeel te kunnen vellen over manier van configuratie,  kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, functies, toekomstige R&D mogelijkheden, werkelijke prijs, enz...

Demec is ervan overtuigd dat de keuze van het systeem afhangt van de wensen en behoeften van de klant, zodat deze kunnen worden ingewilligd, maar zonder een overinvestering te doen.  Daarom is er keuze uit verschillende systemen en daarom wordt de domoticamarkt op de voet gevolgd.  Met deze kennis en de ervaring geven we ook feedback aan de huidige partners.  De keuze van het systeem of de verschillende voor- en nadelen worden op een open en objectieve manier meegedeeld, een juiste keuze op alle vlakken vinden we essentieel.

05

Domotica en energie

 

De toepassingen van domotica in de energietoepassingen staan nog in de kinderschoenen.  Er zijn al verschillende nuttige mogelijkheden om energie te besparen door een slimme sturing van verwarming, koeling, ventilatie, zonnewering, verlichting, enz....

De toepassingen in de toekomst zullen echter veel verder gaan.  

Door de aankomende slimme meter met meerdere dal- en piekmomenten tijdens een dag zullen de slimme woningen snel meer nuttige en besparende toepassingen vinden.  Mogelijkheden of rendementen van technologieën zijn fysisch eindig en daardoor zal in de toekomst overgegaan worden tot het besparen van energie via intelligent te sturen.Een energiemonitoring is een leuk gadget, maar de echte bedoeling is besparen door te handelen en die link is vandaag nog zeer beperkt, daar er detailinformatie nodig is wat snel veel kosten meebrengt.  Een enorme opportuniteit waar de belangrijkste spelers volop aan het ontwikkelen zijn.  Nu al kan wel een juiste keuze gemaakt worden van het juiste systeem dat het juiste platform biedt om deze mogelijkheden open te houden.Demec is partner in verschillende innovatieprojecten die zich vooral op vlak van energie afspelen en dus ideaal geplaatst om u een juist advies te kunnen geven.

 

06

Domotica en de toekomst

 

De nabije toekomstperspectieven van de slimme woning liggen zeker in het energieaspect.  De slimme componenten zullen helpen het energieverbruik van de woning verder te beperken, te plannen, te controleren en weer te geven.

Verder kunnen we nog meer ontwikkeling verwachten op vlak van het vereenvoudigen en uitbreiden van de te integreren technieken en installaties, bvb. rechtstreekse communicatie met CV of inbraaksysteem.

Andere systemen zullen in een apart platform de interconnectiviteit tussen technieken verbeteren en vereenvoudigen, daardoor zal er nog meer en makkelijker geïntegreerd worden.

Demec adviseert te werken met systemen op een platform dat de meeste garantie geeft op ontwikkeling.

 

bottom of page